Odborné sprievodné semináre počas AQT 2016

09. 2. 2016 | Bratislava | Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Odborné semináre:

  9.2.2016, o 11:00 h.   ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - voda
odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

10.2.2016, o 13:00 h.   ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - teplo
odborný garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

11.2.2016
, o 11:00 h.   ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - vzduch
odborný garant: Ing. Peter Leimberger 

12.2.2016, o 11:00 h.   ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - plyn 
odborný garant: Ing. Kamila Víchová, PhD.


Odborné semináre sú sprievodným seminárom pri výstave AQUA-THERM Nitra 2016, sú zamerané na problematiku vykurovania, vetrania a prevádzky zdrojov tepla a nízkoteplotných vykurovacích sústav pre nízkoenergetické domy, ktoré výrazne ovplyvňujú technické a hydraulické riešenia pripojenia rôznych druhov sústav a zdrojov tepla ústredného vykurovania za súčasného dodržiavania environmentálnych aspektov v súlade s novými legislatívnymi opatreniami a európskymi technickými normami, ktoré požadujú od nových budov výrazné využívanie obnoviteľných zdrojov energieTERMÍN A MIESTO KONANIA: 
9.2.2016 - 12.2.2016, Agrokomplex Nitra, hala M3 
POZVÁNKU na odborné semináre si môžete stiahnuť tu.

Semináre sú určené projektantom  ústredného vykurovania, prevádzkovateľom zdrojov tepla, správcom a vlastníkom objektov, montážnym firmám, energetickým poradcom, študentom odboru TZB a TPB, ako aj uchádzačom o autorizáciu v SKSI. 

PRIHLÁŠKU nájdete tu.
Prihlášky zasielajte e-mailom: sstp@zsvts.sk najneskôr do 8.2.2016
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami akcie.

Organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), ZSVTS Bratislava

Odborný garant podujatia
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., PhD., Stavebná fakulta STU, Katedra TZB 

Organizačný garant:
Viera Slabejová SSTP,
Koceľova 15 815 94
Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
sstp@zsvts.sk